OCHRONA

MAJĄTKU I STYLU ŻYCIA

Pojawia się zatem pytanie jak chronić prywatne zasoby przed dewaluacją, czyli przed utratą wartości ?

SPONSORS

320KClients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1450Clients

Donec mauris arcu, congue a magna non, tempor magna.

550Locations

Fusce ante lectus, volutpat vitae euismod nec, ultrice neque.

Ochrona majątku i stylu życia

Od roku 1971, czyli od momentu w którym 37. Prezydent USA Richard Nixon rozdzielił dolara amerykańskiego od złota mamy do czynienia z „walutą fiducjarną”, nazywaną potocznie „walutą papierową”, czyli walutą, która nie ma żadnego pokrycia w dobrach materialnych.

Obecnie żyjemy w świecie „waluty inflacyjnej”, a sama inflacja jest koniecznym elementem tego systemu. Właśnie dlatego ochrona prywatnych zasobów przed inflacyjną utratą wartości jest podstawowym elementem zarządzania prywatną zamożnością.
Pojawia się zatem pytanie jak chronić prywatne zasoby przed dewaluacją, czyli przed utratą wartości?
Liczy się wybór właściwej drogi, czyli decyzja, w co lokujemy nasze nadwyżki finansowe?

Drogi są dwie:
• ekonomia finansowa nazywana potocznie „ekonomią papierową” – oraz
• ekonomia materialna nazywana „ekonomią prawdziwych wartości”

Wybierając „ekonomię materialną” nadwyżki lokujemy w aktywa trwałe, czyli w majątek o charakterze materialnym. Ponieważ żyjemy w świecie „waluty inflacyjnej” majątek trwały naturalnie drożeje w czasie. Jeżeli jesteśmy jego właścicielem, majątek ten drożejąc, podnosi zamożność właściciela i zabezpiecza zasoby w nim ulokowane przed dewaluacją, a to oznacza, że stanowi skuteczny międzypokoleniowy wehikuł antyinflacyjny.

W obecnych czasach, kiedy mamy szerokie możliwości inwestycyjne w różnorodne formy oszczędzania i pomnażania pieniędzy, zazwyczaj skupiamy się głównie na ofercie, jaką przedstawiają nam banki.
Zamiast jednak oczekiwać niewielkiego i niepewnego zysku na rachunku oszczędnościowym, lokacie czy obligacjach bądź w zmieniających swoją wartość nieruchomościach, warto pomyśleć o ulokowaniu kapitału w metalach i kamieniach szlachetnych.

Od zarania dziejów diamenty w skarbcach możnowładców stanowiły obok złota i innych kamieni szlachetnych kluczowy element akumulacji majątku. W odróżnienia od złota (które zawsze było pieniądzem) diamenty były środkiem akumulacji majątku.

Ze względu na małe rozmiary koncentrujące w sobie duży majątek, zawsze uznawane były z „grubą, dyskretną walutę”.
Za przysłowiowy chleb płacono złotem, a za statek ze zbożem płacono diamentami, które można było dyskretnie i bezpiecznie przemieszczać z jednego miejsca w inne.

Tak było, jest i będzie!

Co możemy zrobić właśnie dla Ciebie?

Diamenty

To szczególny majątek, który nie podlega cyklom koniunkturalnym i mechanizmom spekulacyjnym. Diamenty posiadają naturę konsolidującą wartość w czasie. Nie dość, że chronią wartość nabywczą, czyli są majątkiem antyinflacyjnym, to dla wielu klas diamentów wzrost ich wartości w czasie przebija panujący poziom inflacji i tworzy duży potencjał inwestycyjny.

Diamenty uważane są za majątek ochronny, pozwalający przenieść istotną część prywatnych zasobów z pokolenia na pokolenie bez utraty wartości nabywczej. Mówi się, że to idealny międzypokoleniowy majątek sukcesyjny i bardzo skuteczny akumulator wartości.

Diamenty to majątek nie objęty żadnymi państwowymi ewidencjami – to najdyskretniejsza forma majątku istniejąca na ziemi. To najbardziej skoncentrowane bogactwo, pozwalające przechowywać bardzo duże wartości w bardzo niewielkich przedmiotach.

Diamenty, to w pełni globalny, mobilny majątek i globalnie sprzedawalny.

Jest to ostatni majątek, który swobodnie może przemieszczać się między granicami państw, co gwarantuje mu dostęp do kupujących na całym świecie, a to istotnie wpływa na płynność.

Biżuteria z diamentami

To efekt komercjalizacji dwóch szlachetnych surowców -złota i szlifowanych diamentów , w wyniku której powstaje produkt użytkowy w postaci ekskluzywnej biżuterii. Warto zaznaczyć, że 51% złota historycznie wydobytego przez człowieka oraz 85% historycznie wyszlifowanych diamentów trafiło do produkcji biżuterii co pokazuje kierunek naturalnego popytu rynkowego.

Aby biżuterię z diamentami można było zaklasyfikować jako aktywo inwestycyjne trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie:

- trzeba odpowiednio dobrać diament centralny

- trzeba zadbać o unikalność oprawy jubilerskiej rozumianą jako jej niepowtarzalność.

Te elementy powodują, że w efekcie końcowym mamy do czynienia z bardzo rzadkimi i bardzo atrakcyjnymi klejnotami posiadającymi wysoki potencjał wzrostowy.

Właśnie dlatego klejnoty z takimi diamentami są cały czas pożądane przez inwestorów, którzy w dzisiejszych czasach uciekają z papierowej waluty i poszukują dla niej atrakcyjnych alternatyw.

Bądź na bieżąco dzięki naszemu blogowi

  Ochrona prywatnych zasobów przed inflacyjną utratą wartości jest podstawowym elementem zarządzania prywatną zamożnością.

  W obecnych czasach ma to ogromne znaczenie, gdyż w dobie ogromnego dodruku „papierowej waluty” zarówno po wielkim kryzysie roku 2008, jak i w ramach działań anty-covidowych związanych z koronawirusem COVID-19 pozostawiamy za sobą 20 letni czas „inflacyjnej sielanki” i wchodzimy w 20 letni okres wzrostu cen i dynamicznej dewaluacji naszych zasobów finansowych.

  Należy postawić sobie pytanie jak chronić prywatne zasoby przed dewaluacją, czyli przed utratą wartości?

  A my wiemy jak to zrobić !

  ADRES

  Motylowa 28, 20-826 Lublin

  TELEFON

  +48 606 959 587

  EMAIL

  info@unicare.pro